STIFTENDE-GF

Retur til BILLEDER

169698-05-53 Jens Peter Olsen udnævnes til æresmedlem.
Modtagere af tegn og vingaver på den sidste generalforsamling i
Garderforeningen for Haslev og Omegn
inden den stiftende generalforsamling i Haslev – Faxe Garderforening.
Lagkage med det nye foreningslogo.
Michael Hansen og Niels Chr. Jørgensen er nu hhv. næstformand og formand i Haslev – Faxe Garderforening.
Regionsformand JUL-74 Jon Nielsen ønsker tillykke på den stiftende generalforsamling.
Præsidenten for DG Jens Crone holder tale og udtrykker sin glæde over, at de to foreninger har fundet sammen og ser lyst på fremtiden.

Retur til BILLEDER