HISTORIE

Haslev – Faxe Garderforening er en sammenslutning af de to oprindelige garderforeninger i området omkring byerne Haslev og Faxe. Den ældste af foreningerne blev stiftet på et møde på Hotel Faxe den 13. november 1916 og nogle år senere blev der den 18. juni 1924 oprettet en forening på Jernbanehotellet i Haslev.

Herefter eksisterede der to lokale foreninger, der begge havde til formål at bibeholde garderånden og styrke sammenholdet blandt medlemmerne samt vedligeholde tilknytningen til regimentet.

Som en konsekvens af faldende medlemstal er det besluttet at sammenlægge de to foreninger pr. 1. januar 2022, da foreningerne i mange år har haft et tæt samarbejde.

Faxe og Omegns GarderforeningGarderforeningen for Haslev og Omegn

Her kan man downloade folderen “Historien bag Haslev – Faxe Garderforening”.