MARTS

Retur til kalender

05. marts 2024 – Bowlingaften:
Alle medlemmer med pårørende er velkommen til at bowle tirsdag aften kl. 19.00 til 20.00.
Det foregår som sædvanligt i Haslev Bowlingcenter.
Kom og få en hyggelig aften.
09. marts 2024 – Skydning på 15 m bane:
Skydekælderen på Sofiendalskolen.
Denne dag bliver det muligt at foretage landsskydning.
Så mød op til denne vinters sidste skydearrangement.
Nærmere information om arrangementet udsendes.
13. marts 2024 – Besøg hos Hjemmeværnskompagni Faxe:
Haslev-Faxe garderforening har fået mulighed for at komme på besøg hos Hjemmeværnskompagni FAXE.
Dato og tidspunkt: onsdag d. 13. marts kl. 19.00.
Mødested er på bagsiden af Erhvervshuset ”Grobund”, Finlandsgade 29B, Haslev.
Tilmelding senest søndag 10. marts på telefon 2985 6249 eller mail: formand@hfgf.dk

Retur til kalender