JUBILÆUM

Den 18. juni 1924 blev der afholdt stiftende generalforsamling, da 20 gl. Gardere havde givet tilsagn om at melde sig ind i Garderforeningen for Haslev og Omegn.

Ved foreningens 75 års jubilæum i 1999 udtalte den daværende formand Just Lund Jensen i forordet til jubilæumsskriftet blandt andet om foreningens stiftelse:

Det viste sig at være et godt initiativ, der blev taget, for trods størrelsen har foreningen vist sin berettigelse og garderånden er stadig til stede blandt medlemmerne. Mødedeltagelsen er særdeles god.

Med den trofasthed, som medlemmerne udviser for Garderforeningen, skal det være mit håb, at fremtiden også må blive god for Garderforeningen for Haslev og Omegn og kammeratskabet fortsat må være det bærende element blandt foreningens mere end 100 medlemmer.”

Desværre har et vigende medlemstal bevirket, at foreningen i 2022 sluttede sig sammen med den anden Garderforening i Faxe Kommune.

Hele historien om Haslev – Faxe Garderforening kan læses i punktet HISTORIE

For at markere 100 års jubilæet afholder foreningen fest i Odd Fellow Logen i Haslev lørdag, den 22. juni 2024.

Retur til FORSIDEN