DECEMBER

Retur til kalender

05. december 2023 – Bowlingaften:
Alle medlemmer med pårørende er velkommen til at bowle tirsdag aften kl. 19.00 til 20.00.
Det foregår som sædvanligt i Haslev Bowlingcenter.
Kom og få en hyggelig aften.
11. december 2023 – Skydning på 15 m bane:
Sofiendalskolen kl. 19.00. Der vil blive serveret et par stykker smørrebrød samt øl/vand. Der udsendes særlig indbydelse i god tid inden med bl.a. tilmelding.
15. december 2023 – Sidste frist for indsendelse af forslag:
Frist for indsendelse af forslag til behandling på den kommende generalforsamling:
Sendes skriftligt senest 15. december til sekretaer@hfgf.dk

Retur til kalender